Εσωτερικό και εξωτερικό πλύσιμο σε «βούρτσα»

10,00 €

Εσωτερικό ή Εξωτερικό πλύσιμο

6,00 €

Εσωτερικό και εξωτερικό πλύσιμο στο «χέρι»

13,00 €

ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΥΡΡΟΥ
45221, ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Τ 26510 65355
F 26510 39185
stathmos.ioanninon@yahoo.gr

   

Copyright © 2022 από Σταθμός Ιωαννίνων Α.Ε | Με την επιφύλαξη παντός διακιώματος